(rubrik saknas)

Vid vägen runt Trekanten har det rasat träd, tre stycken som jag har sett, kanske fler. Det är ju många som går där, barn, motionärer, hundar etcetera. Finns det ingen som sköter om trädbeståndet, till exempel. Parkförvaltningen? Känns lite otryggt att gå där.

Evelyn