(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Svar om Farstas skolor saknas än” den 20 maj:

Stockholms kommunala grundskolor är riktigt bra skolor. Elevernas resultat har förbättrats under flera år och varje dag gör lärare och skolledare ovärderliga insatser i våra skolor. Visst finns utmaningarna där, men utvecklingen går åt rätt håll. Det får vi aldrig glömma.

Nanna Wikholm menar att jag inte svarar på hennes frågor. Då kan hon inte ha läst mitt inlägg särskilt noga. Men jag tar det igen. För att samla Farsta grundskolas organisation till ett och samma ställe görs mycket riktigt en permanent flytt till ett renoverat Farsta gymnasium. Det är jag övertygad om kommer att bli en ytterligare skjuts i skolans färd uppåt. Vad det gäller Hästhagsskolan så kommer den, efter att ha genomgått en välbehövlig upprustning, åter tas i anspråk som grundskola.

Vi i Alliansen satsar stora resurser på att höja kunskapsresultaten ytterligare samtidigt som vi rustar upp och bygger ut skolorna i Farsta. Alla barn och ungdomar i Stockholm har rätt till en god utbildning. Skolan och stockholmarna förtjänar konkreta förslag på hur skolan i Stockholm ska utvecklas framöver, inte Socialdemokratisk svartmålning.

Lotta Edholm (FP)

skolborgarråd