(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Rena huggsexan om p-platserna” den 27 maj:

Man kan läsa att det blir allt svårare att hitta en parkeringsplats och att många befarar att det ”blir ännu värre i takt med att fler bostäder byggs”. Artikeln borde lugna dem som har denna oro och få dem att applådera bostadsplanerna. Det föreslås nämligen fler parkeringsplatser 0,6 p-platser/bostad när behovet idag bara är 0,53.

Själv tycker jag det är vansinne. Precis som artikeln säger pekar trenden mot att färre har bil, inte fler. Parkering tar stora ytor i anspråk så för att få till fler parkeringsplatser än vad dagens behov är behövs ännu större ytor tas i anspråk för att få till lika många bostäder, alternativt att färre bostäder byggs.

Att anlägga en parkeringsplats i garage kostar 280 000–400 000 kronor. Dessa kostnader läggs på hyrorna alternativt fördyrar bostadsrätterna. Oftast betalas p-platserna indirekt av alla, även dem som inte har bil. En hyresgäst kan betala flera hundra kronor varje månad via hyresavin för en parkeringsplats även om personen inte har bil. Knappast ett rättvist system.

Planerar vi för fler bilar kommer vi att få fler bilar. Är det ett sådant samhälle vi vill ha med buller, olyckor och den miljöbelastning det medför?

Mitt svar är att istället ha färre p-platser vid nybyggen kombinerat med boendeparkering, låga p-avgifter, satsningar på cykel, kollektivtrafik och bilpoolsbilar. Då kan vi erhålla ett hållbarare transportsystem och fler bostäder.

Eller är det viktigare med en gratis parkeringsplats framför någonstans att bo?

Joel Edding, Hammarbyhöjden