(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Byggprotester hjälper inte de bostadslösa” den 27 maj:

Du ondgör dig över protester beträffande nybyggnation av bostäder. Ren och skär egoism säger du. Du kanske har svar på frågan varför de södra förorterna drabbas så hårt av nya husbyggen?

Gör en resa i de förorterna. Kika lite extra på den allmänna servicen så kanske bilden klarnar också för dig?

Man bygger nytt, man bygger tätt, men allmänna funktioner släpar betänkligt efter. Sociala funktioner släpar efter i befolkningsexplosionen, kommunikationer, butiker, barnvård, åldringsvård – listan kan göras lång.

Är det ren och skär egoism att ”man” vill ha lite sund utbyggnad? Varför bygger man så lite på andra håll av Stockholm? Överexploateringen av just de södra förorterna är inte annat än en fasansfull rovdrift!

Låt byggandet fördelas i någon mån rättvist över Stockholm och var inte så fånigt politiskt korrekt och upprepa samma mantra, -vi bygger för lite. Fundera en stund på orsak och verkan.

Beric