ANNONS

(rubrik saknas)

Genrebild barn på förskola, sandlåda
ANNONS

Vad är lek? Är det något som bara barn använder för att anpassa sig till samhällslivet, är leken ett tidsfördriv eller är det något större än så?

Leken i sig har inte så hög status, när det gäller att prestera, få höga betyg, vinna tävlingar eller annat konkurrensskapande.

Men den första leken – tittut på skötbordet – är ovärderlig för ett barns utveckling. Att leka tittut följer med i barnets uppväxt och skapar en naturlig nyfikenhet på livet. Därför måste vi se till att alla barn får chansen till lek tidigt i livet.

I dagens effektiva, snabba samhälle verkar det som om leken sätts på undantag, som om andra aktiviteter är så viktiga att leken inte behövs. Men om vi inte leker, och om vi inte låter det uppväxande släktet leka, då kommer vårt samhälle att bli hårt och omänskligt.

Vi behöver alla – barn, ungdomar, vuxna och äldre – kunna leka ibland, kunna låtsas att vi är på ett annat ställe än där vi befinner oss.

Vi behöver kunna dagdrömma lite när livet blir tungt, då är dagdrömmandet en sorts lek för att må bättre.

Vår fantasi får oss också att göra det möjligt att förändra våra liv. Utan lek och fantasi trampar vi runt i en grottekvarn.

Vi vill återupprätta den viktiga leken, för att alla människor i vårt land ska må bra, kunna utvecklas och fantisera och leka varje dag.

Bara trygga människor törs leka och fantisera. Låt oss våga ge oss hän!

ANNONS

Manne af Klintberg

ordförande i Barns rätt till lek – Lekfrämjandet

Det är ovärderligt för både barn och vuxna att leka och fantisera, menar skribenten som oroas över lekens sjunkande status.arkivbild

I dagens effektiva snabba samhälle verkar det som om leken sätts på undantag, som om andra akriviteter är så viktiga att leken inte behövs.

ANNONS