(rubrik saknas)

Regeringen har nyligen aviserat en rejäl utbyggnad av Stockholms tunnelbanor. De allra flesta välkomnar dessa planer. Mest gynnade är sydöst-sektorn med fem nya stationer åt Nackahållet. Arenastaden och Barkarby åt norr och nordväst kan också glädja sig åt nya bansträckningar och stationer. Söderort får dock ingen del i detta.

Ett kollektivtrafiknät bör vara finmaskigt med flera bytespunkter vilket gör att folk kan hitta nya resvägar och snabbt nå olika destinationer. Europeiska storstäder som Paris, London och Berlin har alla sådana nätverk, vilket gör kollektivresandet där snabbt och bekvämt. Man kan nå många resmål med ett minimum av besvär.

Stockholm däremot, har länge haft ett radiellt trafiknät där alla linjer ensidigt sammanstrålar i centrum. Resor mellan perifera stadsdelar blir härigenom obekväma och tidsödande. Ett undantag från detta system är den nya tvärbanan som erbjuder många trafikanter nya resemöjligheter. Denna bana har också blivit mycket populär och fått ett högt utnyttjande.

I förslaget till nya t-banelinjer saknas en bansträcka som radikalt skulle förbättra resmöjligheterna i Söderort utan att vara särskilt dyrbart. Jag åsyftar en förlängning av banan från Hagsätra till Älvsjö, som skulle skapa en ny viktig bytespunkt i Älvsjö med möjlighet till omstigning mellan både tunnelbana, pendeltåg och riksnätet.

Planerna för nya t-banesträckningar bör kompletteras med sträckan Hagsätra–Älvsjö.

Samuel Strandberg, Farsta

fd ­ledamot

i kommunfullmäktige