(rubrik saknas)

Mark- och miljödomstolens dom, den 6 december, som upphäver planen för en bussterminal i Katarinaberget, innebär ett totalstopp för hela Nya Slussen-bygget.

Det kan ta flera år av nya domstolsprocesser och planprocesser innan Nya Slussen kan påbörjas – om projektet över huvud taget klarar alla juridiska prövningar.

Fördelen med Slussen plan B är att en angelägen modernisering kan påbörjas direkt.

Det finns lagliga möjligheter att förnya ett byggnadsverk utan nya planprocesser, om man inte gör alltför stora förändringar.

Eftersom staden äger alla fastigheter inom Slussenområdet finns inga formella hinder för ändring eller upphävande av planen.

Staden har full rådighet över om man vill förnya den befintliga anläggningen utan en ny planprocess. Plan- och bygglagen ger också staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen, i stort som den ser ut och fungerar i dag, men helt moderniserad.

Stockholms politiker har alltså fortfarande möjlighet att ta beslut om att Slussen ska förnyas.

Men då krävs ett nytänkande och att gamla blockeringar hävs. Ytterst är det väljarna som avgör Slussens framtid genom sina röster i valet 2014.

Det finns många fördelar med att förnya Slussens konstruktion och samtidigt ha kvar klöverbladslösningen.

En ny terminal för Nacka-Värmdöbussarna får bästa läget med korta och bekväma byten till tunnelbana och stadsbussar.

En ljus, varm och trygg terminalmiljö med glaspartier mot bussarna och fin kontakt med Saltsjön och Mälaren kan byggas direkt.

De fria vyerna med panoramat över Riddarfjärden, Gamla Stan och Strömmen bibehålls. Stadsbilden bevaras och näset med den tudelade förbindelsen mellan Söder och Gamla stan behålls.

Inga nya störande byggnader tillkommer.

Lokalerna i Slussen återskapas och moderniseras för kultur, service och handel.

Tor Edsjö & Lennart Klaesson arkitekter SAR/MSA