(rubrik saknas)

Stockholm har kanske Europas fulaste och otydligaste spårtrafikkarta över tunnelbana, pendeltåg och övrig spårtrafik.

Endast tunnelbanans linjer är ifyllda i färg, alla andra linjer är gråa. Det gör det väldigt svårt att särskilja de olika linjerna. Varför kan vi inte ha en färg på varje linje såsom alla andra Europeiska städer har på sina spårkartor?

Paris och Berlin har fantastiska kartor som är lätta att förstå. SL borde lära av dem.

Kartläsare