(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Väg­skyltarna i Svalnäs” den 10 december:

Jag, och sannolikt många andra småbarnsföräldrar med mig, är tacksamma för allt som gör att bilarna kör långsammare i Svalnäsområdet.

Jag önskar mig alla möjliga skyltar och hinder som gör att man kan lita på att bilarna inte kör fortare än max 30 kilometer i timmen, och jag bryr mig faktiskt inte så mycket om vilket regelverk som ligger bakom de olika skyltarna.

För mig skulle det kännas allra bäst med bara promenadstråk kring husen.

Småbarnsmamma