(rubrik saknas)

Den utveckling vi nu ser, en hänsynslös förtätning i Stockholm och avfolkning av landsbygden, är ytterst styrd av ekonomiska intressen.

Därför kämpar vi fåfängt när vi försvarar de grönområden som finns kvar.

Det är i tätbefolkade städer de stora pengarna finns att göra. Att satsa på landsbygden är inte lönsamt.

Därför ska Sveriges befolkning nu trängas ihop i Stockholm och de större städerna, där vi ska tillbringa vår fritid med att shoppa i galleriorna.

Det är dit marknadskrafterna leder, om de får styra fritt. Samtidigt är det den livsstil de skapar, som hotar miljön.

Det handlar inte längre om att skapa produkter som fyller människors behov, utan om att skapa behov som inte finns. Att satsa på hållbarhet och kvalitet är inte lönsamt, istället blir allt slit- och slängprodukter.

Det är meningslöst att uppmana den enskilde att konsumera mindre när reklamen tränger sig på från alla håll och det närmast är ett måste att vara uppdaterad med det senaste. Det sägs att livet självt visar på när något är fel. Jorden har länge gett sina varningsignaler: klimatförändringar, djurarter som dör ut och syrebrist i vatten och i luften. Men allt sådant tonas ner och bagatelliseras som om det vore en naturlig utveckling.

Mot starka ekonomiska intressen förmår man tydligen inte mycket.

En tyckare i Årsta