(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bilisterna borde kunna läsa” den 24 december:

Det finns faktiskt regler om att parkeringsbolaget måste informera om ändrade regler, parkeringsförbud med mera. Dessutom behöver man inte kunna läsa i Stockholm, här på söder får man köra hur man vill. Högerregel gäller inte, mycket tydlig i Kärrtorp och Hammarby där alla kör lite hur som helst. Dessutom tycker jag att gångtrafikanterna också borde lära sig att läsa, och inte springa över gatan i tron att bilisterna stannar. Det finns nämligen regler för det också.

Det borde vara fler kontroller av felkörningar och av fotgängare, så mycket som vi bilägare betalar i skatt i olika former.

Jag har aldrig sett så dåligt snöröjning och städning som det är här på söder, om dom sköter sitt jobb skulle vi slippa många flerparkeringar.

Och ta bort de onödiga parkeringsförbuden som infördes förra året, och sluta göra pengar på alla bilägarens bekostnad.

En av många bilägare