(rubrik saknas)

Sverige är det enda land i världen där man tillåter att allmänt finansierade skolor drivs av privat­ägda, vinstdrivande bolag.

Likvärdighet i form av gemensam läroplan, gemensam värdegrund och resurser att hjälpa elever med särskilda svårigheter, är en hörnsten i byggandet av en skola med hög kunskapsnivå över hela landet.

Det ska finnas ett självklart grundalternativ i form av en bra kommunal skola i varje bostadsområde för de barn som vill gå i en skola nära hemmet tillsammans med flertalet av kompisarna från förskolan.

Idéburna skolor med tydligt fokus på elevernas lärande är viktiga som komplement till de kommunala skolorna. Idéburna skolors riksförbund anser att allt överskott ska återinvesteras i verksamheten. Ett krav på återinvestering av vinsterna i skolföretag skulle hålla riskkapitalisterna borta från skolmarknaden och samtidigt hålla dörren öppen för seriösa idéburna aktörer.

Rätten till en bra utbildning har förvandlats till en handelsvara genom en ideologi som hävdar att privatisering är bäst i alla lägen. Riskkapitalister och vinstintresse måste bort från skolans värld.

Peter Emsheimer och Birgitta Odelfors, Gemensam Välfärd Stockholm