(rubrik saknas)

Klimatförändringen hotar framtiden för alla unga. Tyvärr kommer utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen att fortsätta så länge bränslena är billiga.

Så varför gör vi dem inte dyrare? En koldioxidskatt på alla fossila bränslen skulle minska användningen. Låt skatten stiga år efter år tills de fossila bränslena blir så dyra att ingen vill använda dem.

Låter det politiskt omöjligt? Vem vill ha högre skatter? Lösningen är att dela ut hela skatteintäkten igen till allmänheten, i lika stora delar till alla vuxna medborgare. En skatteväxling helt enkelt, där hela koldioxidskatten delas ut varje månad på vars och ens skattekonto.

Det finns en växande och framgångsrik klimatrörelse i USA som vi har mycket att lära av.

Sven Linnman

Klimatsvaret – CCL Sverige