(rubrik saknas)

Låt vara att myndigheterna inte har reglerat hur gående och hjulburna trafikanter ska bete sig på parkvägar, men de tänker kanske att folk är så begåvade att de tar med sig sitt trafikvett från bilvägarna.

För skillnaden är ju obefintlig. Det handlar även här om gående och rullande trafikanter, som ska samsas på en väg. Det vill säga, man behöver mötas för att olyckstillbud ska undvikas. Det betyder att man går på vänster sida av vägen så att man möter uppdykande cyklister. Då vet bägge parter att man har sett varandra, man håller sig på sin kant och har koll på läget.

Jag cyklar lika mycket som jag går på parkvägar där det är tillåtet. Och jag lovar att det är läskigt att som cyklist behöva parera alla dessa ryggtavlor och inte veta om någon plötsligt kliver ut rakt framför mig. Folk har ju inte ögon i nacken.

Hör gör de inte heller som regel, för hur jag än plingar så möter jag få reaktioner. Man går med öronen igenpluggade, man hör dåligt och jag vet inte vad.

Det här är en säkerhetsfråga! Alltså: gående till vänster och cyklister till höger, tack.

Bettan