(rubrik saknas)

Den där provisoriska skolbyggnaden som ska slängas upp intill Blomsterdalen i Årstadal är en taskig idé just för att det är en provisorisk lösning. Det har sett ut som och även varit en byggarbetsplats i över tio år där och när byggbaracker och gamla rostiga containrar äntligen plockas bort, ja då får man höra att det istället ska smällas upp en ful provisorisk barack.

Gud vet hur länge den får stå där? Provisoriska lösningar har en otäck tendens att bli permanenta. Jag har inget emot en skola där, men bygg för bövelen en permanent skola i ett riktigt hus och ingen sunkig barack. Ska den här delen av området aldrig bli färdigt? Ska det se ut som ett industriområde utanför Gävle i tio år till nu?

Mats Karlsson