(rubrik saknas)

SVAR på insändaren Kommunen väljer obehöriga lärare” den 19 november:

Jöran Petersson påstår att Danderyd medvetet väljer obehöriga lärare. Det är fel. Danderyd tillhör toppen i Stockholms län vad gäller andelen behöriga lärare enligt Sveriges kommuners och landstings statistiksammanställning för 2013.

Endast Norrtälje, Nykvarn och Upplands-Bro har en något högre andel än Danderyd i Stockholms län. Alla andra kommuner i länet har en lägre andel behöriga lärare än Danderyd.

Danderyds andel är 84,9 procent, medan genomsnittet i länet är 81,2 procent. Storstadskommunerna ligger totalt sämre till än övriga kommuner i landet.

Det råder helt enkelt brist på lärare i vissa ämnen, och den bristen är större i storstadsområden än i landsorten. Det gör att även skolor i Danderyd ibland tvingas att rekrytera obehöriga lärare när inga behöriga står till buds. Men det är inget vi önskar eller eftersträvar.

Danderyd är en attraktiv arbetsgivare för lärare i länet, vilket visas av att vi har bland de högsta andelarna behöriga lärare. Men det finns mer att göra. M+C+KD har flera år i rad satsat på skolan och räknat upp skolpengen rejält. De kommunala skolorna satsar bland annat på karriärtjänster för lärare och vi anslår varje år särskilda medel för skolutvecklingsprojekt.

Olle Reichenberg (M)

ordf. Produktionsstyrelsen

Patrik Nimmerstam (C)

ordf. barn- och utbildningsnämnden