(rubrik saknas)

Svar på insändaren Låt Solbergaskogen få vara som den är” den 26 november:

Jag håller med Naturvän om att Solbergskogen är vacker, men dessvärre finns det något så elakt som verklighet. Kommer ihåg 50-talet och Solberga prästgård där kyrkoherde Branderud bodde. Åkrarna och ängarna nedanför som sedan bebyggdes, men å andra sidan så har jag en lägenhet där i dag och var skulle Solberga sjukhem ha byggts, om inte på åkermarken?

Jag brukar säga att det är synd att inte våra förfäder slog ned klackarna i backarna och stoppade naturskövlingen. Då hade vi ännu bott i den del som kallas för gamla stan och malmarna hade varit mysiga grönområden dit roddarmadamerna kunde ro en till.

Jag har bostad, men mina barnbarn behöver även de en bostad, så bygg i Solbergaskogen. Sådant kallas för verklighet.

Alf Olsson