(rubrik saknas)

Beskedet från Alliansen att man ska bygga ut Stockholms tunnelbana rejält är otroligt välkommet. Men vi behöver mer spår – inte minst på tvären.

Stockholmsregionen växer i en mycket snabb takt och trafiksituationen blir mer ohållbar för varje dag som går. Att kunna ta sig till jobbet är ofta en utmaning, framförallt om man är intresserad av att komma i tid.

Bussar kommer inte i tid på grund av köer, och på den så kall­ade getingmidjan vid Stockholms central ska både pendeltåg och SJ-tåg samsas på två spår.

Med Citybanan för pendeltågen, som byggs just nu, tillsammans med en utbyggd tunnelbana till Nacka, Järfälla och Arenastaden, skapas bättre förutsättningar för en fungerande vardag i Stockholm. Men det kommer inte att räcka, vi behöver ännu mer. Stockholm behöver konvertera buss 4 till spårväg, och bygga Spårväg syd.

Vi måste lösa framkomlighetsproblemen i innerstaden samtidigt som vi ändrar synen på hur vi behandlar Stockholms utbyggnad. Vi behöver tänka nytt, och bygga mer anpassat för regionala kärnor för att avlasta innerstaden. För att göra Stockholm till en fungerande stad och region är både spårväg på 4:an och Spårväg syd otroligt viktiga.

Christoffer Fagerberg (FP), ersättare Stockholms läns landstings trafiknämnd