(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Barn måste få bättre matvanor från början” den 19 november:

Jag tycker att det kostassistenten tar upp är intressant och väldigt aktuellt. Jag arbetar på en förskola och önskar att fler förskolor förstod hur viktig en bra kost är som grund för barns utveckling och lärande. Jag kollade upp att kostassistenten har en hemsida och hoppas på att få höra mer i framtiden!

Bort med halvfabrikat