(rubrik saknas)

Stockholm är en region som är en stad och mer än en kommun. Det primära problemet är otillräcklig kollektivtrafik, inte platsbrist.

Stockholm är en region som kan växa och gör det, allt finns här bara vi kan binda ihop det med effektiv kollektivtrafik. Ju längre vi sträcker våra cirklar desto mer redan exploaterad, men oeffektivt utnyttjad mark kan tas i anspråk. Ju bättre kollektivtrafik vi bygger desto tätare blir staden i restid. Involvera mer, involvera fler. Staden ska växa där priset för det är rimlig och där satsningarna är som mest välkomna.

Ska vi lyckas med utmaningen att bygga bra och billigare bostäder i stort antal så behöver naturligtvis hela Stockholm involveras, inte bara den här kommunen.

Vi som medborgare måste ta beslut om vad och var som det ska byggas. För det är väl ingen som tror att det är för bostadslösa och trångbodda som byggföretagen vill skövla de gröna kilar vi fortfarande har kvar här i närförorterna. De väljer sina lägen för attraktiv utsikt och högsta möjliga förtjänst, eller hur? För så fungerar ju marknadsekonomin när penningen får bestämma.

Med en utspridd stad med goda tvärförbindelser får däremot vi alla tillgång till allt, såväl natur som krog och kultur. På så vis motarbetar vi effektivt segregation. Det gör man inte med stora dyra lägenheter i citynära lägen med redan överbelastad kollektivtrafik. Så skapar man bara problem, inte löser dem.

Bygg i stället mer, åt fler och på rätt sätt.

Aktionsgruppen Rädda Hammarby­skogen genom

Olle Siltberg