(rubrik saknas)

SVar på insändaren ”Mest logiskt att gå på höger sida” den 12 november:

Efter alla åsikter de senaste veckorna så måste det nog klargöras att det inte finns några regler om vilken sida man ska gå på en gångbana eller gemensam gång- och cykelbana.

Trafikförordningen gäller bilvägar, en gångväg är i princip kommunal tomtmark och där gäller inte trafikförordningen.

Att det skulle vara större eller mindre risk på ena eller andra sidan är nog mer åsikt än fakta. Bäst vore om alla gemensamma gång- och cykelvägar hade klart skyltade sidor, något som det står kommunen fritt att införa om de vill.

Erik Karlsson