(rubrik saknas)

Den 28 november förväntas Utbildningsnämnden ta beslut i frågan om att bygga en tillfällig skolpaviljong i kvarteret Aromen i Årstadal.

Som boende bredvid den omdiskuterade minimala ytan undrar jag hur utbildningsförvaltningen tänker? Årstadal och Sjövikskajen är redan trånga bostadsområden med smala gator och höga hus. Idén att klämma in en paviljong är en orealistisk nödlösning. Ska Blomsterdalen invaderas av skolbarn varje rast? Det är dagisbarnens lekplats! Ingen har heller frågat oss boende om vi vill ha en skola fem meter ifrån vår ytterdörr. Det måste finnas bättre långsiktiga alternativ än att bygga en paviljong som successivt ska byggas ut varje år i takt med ökat behov. Låt Blomsterdalen förbli en oas och låt skolbarnen få en trevlig och rymlig skola. Jag uppmanar utbildningsnämnden att tänka långsiktigt!

Joakim E