(rubrik saknas)

Så här års är många sjuka, och på grund av karensdagen får de också lägre lön.

I praktiken är det en straffavgift på viktiga men lågavlönade yrken som barnskötare – där smittorisken är hög.

Att ta bort karensdagen skulle hjälpa mot sjuknärvaron (som ofta förvärrar sjukdomen eller sprider smitta), samtidigt som företagen får ekonomiska incitament att förbättra hälsoläget på arbetsplatserna.

Dags att fokusera på folkhälsa i stället för att ge böter till den som blir sjuk!

Hälsan själv