Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Stäng Hägerstensvägen för all genomfartstrafik” den 29 oktober:

Jag har full respekt för Aspuddenbor som inte vill se oss som bor i Axelsberg och Mälarhöjden ”smita” förbi Hägerstensvägen på väg till våra jobb och skolor i stan. Jag har även full respekt för de daghems- och skolbarn som inte tycker det är så kul med ännu mer trafik på Personnevägen eller Slättgårdsvägen.

Men nu är det ju så att vi bor där vi bor och vi kan ju inte alla ta sjövägen till jobbet, även om det låter trevligt. Alla ser om sitt hus, eller väg, och struntar i vad det får för konsekvenser för andra.

Ett intressant socialt experiment vore ju om trafikkontoret flyttade trafikhindret till andra sidan Hägerstensvägen. Jag anar att en massa Aspuddenbor skulle gå i taket över att behöva åka runt hela Hägerstensåsen. Det är ju lättare om omaket drabbar några andra. Som oss bilister i Axelsberg och Mälarhöjden samt skol och dagisbarnen utefter de vägar där trafiken ökar på grund avstängningen, det vill säga Personnevägen och Slättgårdsvägen.

Thomas L