Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Att hålla sig till vänster är logiskt” den 29 oktober:

Det finns flera goda skäl till att även gångtrafikanter ska praktisera högertrafik. Om man går till höger på en trottoar har den som går närmast körbanan också uppsikt över kommande fordon (åtminstone på dubbelriktade gator).

Men det främsta skälet till att gå till höger är barnen. Barn skall tidigt lära sig att man tar sig fram på höger sida. Det får aldrig inträffa att ett barn som är ute på sin första egna cykeltur i en hastigt uppkommen situation tvekar på hur det ska väja vid ett möte. Det enda sättet att inpränta högertrafiken är att vara konsekvent från början.

Om alla praktiserar högertrafik blir det naturligt för cyklister att köra om gående på en gemensam gång/cykelväg på vänster sida, vilket är en normal omkörning.

Naturligtvis gäller fortfarande undantagsregeln på körbana, som saknar gångbana, att man då skall gå så man möter trafiken. Detta står i vägtrafikkungörelsen och är specificerat för just vägbana som saknar separat gångbana, men det är som sagt ett undantag.

Bilist-motorcyklist-cyklist-gångtrafikant