(rubrik saknas)

Nu ska man locka besökare till naturreservatet genom att ”poppa upp” det. Jag har fått för mig att det är naturen som ska komma i första hand? Men tydligen anser man att naturen inte är fin nog för att locka folk. Ta en tur, ni som styr, ut till Fysingen som lockar dit folk med sin mycket vackra natur. SVT var där i våras och filmade. Åk gärna till Judarn. Där behöver man inte poppa upp resrevatet, där duger naturen bra. Är inte naturreservat till för att skydda naturen? De breddade vägarna som breddats för belysningen (sitter på stolpar) och rullstolar. Hur brett behöver det vara för en rullstol? Nu är det fyra meter. Belagt med grova stenar som är omöjlig för en rullstol att ta sig fram på. Som det var förut så var det cirka två och en halv meter,med slät fin sand. Har sett en cyklist gå av och leda cykeln eftersom det grova gruset gjorde det omöjligt att cykla där.

Nej locka folk med naturen, det lilla som fortfarande finns kvar.

Naturälskare