(rubrik saknas)

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) har fått bekymmer. Det visar sig att han har fem miljarder kronor i sin investeringsbudget som han inte vet hur han ska spendera.

Samme Torbjörn Rosdahl uttryckte sin förvåning häromåret över att pensionärerna skulle drabbas särskilt hårt när han höjde SL-taxan. ”Det handlar väl bara om motsvarande nån chipspåse i månaden” sade Rosdahl vid det tillfället.

För fem miljarder kan nu landstinget förslagsvis upphandla en chipsfabrik och sedan börja dela ut fria chips till sina frustrerade kollektivtrafikresenärer.

Steffan Carlson