(rubrik saknas)

Ett politiskt ultimatum att bygga upp till 3 000 lägenheter i Hammarbyhöjden och Björkhagen blockerar en seriös debatt om hur mycket områdena tål att förtätas utan att förlora sina kvaliteter. Områdena är byggda med planlagda ytor för hus, gator och grönområden som ett hälsosamt alternativ till innerstadens solfattiga kvarter utan grönska.

Att överge dessa idéer är historielöst och ett slag i ansiktet på dess invånare. Mellan Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp och Dalen ligger Nytorps gärde som en bil- och asfaltsfri öppen oas för allmänheten. Ett gräsbevuxet gärde med långa fria siktlinjer som kopplar samman stadsdelarna med sina parkvägar och med öppna ytor för en mängd olika spontana aktiviteter. Tillräckligt stort för att inte omgivande hus ska bli påträngande till skillnad från de urbana parker som stadsplanerarna talar om.

För länge sedan skrinlagda planer på vägar här har istället möjliggjort etablerandet av denna gröna pärla. Den hotas nu av exploatering med motivet att bostäder behövs när Stockholm växer. Man kan argumentera för eller emot hur mycket grönska som behövs. För ”grönmotståndare” räcker förmodligen en buske per gård, men den allmänna uppfattningen är nog att några större sammanhängande grönytor är nödvändiga för att inte spoliera de ursprungliga intentionerna från staden.

Enligt uppgift ökar Stockholms befolkning med två busslaster nya invånare per dag. Det är ett höghus om dagen!

Man måste fråga sig om denna veritabla folkvandring från fungerande närliggande städer är rimlig, när Stockholm redan har bostadsbrist.

Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp har redan förtätats med flera hundra bostäder och ansvariga politiker måste ta som utgångspunkt att områdena i huvudsak är färdigbyggda och utgå från detta när man vill exploatera mer, bevara områdenas kvaliteter och lämna Nytorps gärde ifred. Det är en omistlig grönyta lika unik som älskad av oss innevånare. En namninsamling är igång för att tala om detta för ansvariga planerare och politiker.

LOF