(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Höga röster stör mer än mobilprat” den 1 oktober:

Problemet med störande mobilprat i kollektivtrafiken är lätt att lösa. SL– ge oss minst en tyst vagn i varje tunnelbanetåg. Det var på gång innan nuvarande styre i Stockholm, men sorgligt nog blev det sedan aldrig av.

Vi är många som måste tillbringa många timmar varje vecka på t-bana och buss. En tid som kan bli angenämare om man slipper få medpassagerarens ensidiga mobilkonversation rakt i ansiktet.

För min del kan jag ofta varken läsa eller tänka då. SL, en tyst vagn, tack!

Gunilla