(rubrik saknas)

Jag kommer att rösta på det parti i nästa val som garanterar att pensionärer får lika skatt som arbetande. Som det är i dag förlorar jag 1 400 kronor i månaden! Jag föreslår att ni andra gör likadant!

Titti