(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Väldigt många faktafel om Sveriges vargstam” den 3 september:

Birgitta, du tror alltså att rätt siffra på vargantalet är runt 380 bara för att Viltskadecenter sammanställer länsstyrelsernas rovdjursinventeringar? Du tror också att kostnaden för Junselevargen bara är fyra miljoner kronor, enligt Naturvårdsverket. Sist men inte minst skriver du att ”du kan inte annat än skratta” när jag beskyller vargen för arbetslöshet och nedskärningar i sjukvård och skola.

Vid rätt prioritering skulle allting kunna se annorlunda ut! Folk i glesbygden blir arbetslösa när de inte längre kan föda vare sig själva eller Sverige med kött. Utan en levande landsbygd kan vare sig affärer, äldreboende eller skolor kunna leva kvar. Alla ska tydligen bo i storstäderna? Vart tog ”Hela Sverige ska leva” vägen?

Om vargstammen tillåts växa som idag har vi 2 000 vargar i Sverige år 2020 enligt vargfakta.se. Betänk att alla ”förstå-sig-påare” kör med stora mörkertal när det gäller varg. Så min hemmagjorde statistik är nog inte helt fel.

Politiker är ofta dåligt pålästa. Bara rovdjurstängsel i Dalarna har byggts på cirka 34 mil. Kostnaden för att underhålla dessa får markägarna betala själva. Plötsligt blir det en väldigt dålig affär för bonden. Glesbygdsbor får ta hand om sina markskador själva, medan politikerna skyller på EU-regler.

Elisabeth