(rubrik saknas)

Vi vill ge en eloge till alla dessa fantastiska anhöriga som har en familjemedlem som drabbats av någon form av demenssjukdom.

Vi arbetar på en dagverksamhet för människor med olika typer av demens, där vi försöker att ge en meningsfylld vardag för våra deltagare, men även vara en avlastning för anhöriga som oftast har funnits vid den demenssjukes sida 24 timmar om dygnet under en lång tid.

Att sakta se en livskamrat eller far eller mor personlighetsförändras och hamna i beroendeställning är ett stort och tungt ansvar, men även en stor sorg för den drabbade och dennes anhöriga. Det förändrar livssituationen för hela familjen.

Men trots denna tunga situation ni befinner er i möts vi av så mycket värme, tacksamhet och tillit från er berörda.

Till er anhöriga som tycker att vi som arbetar med personer med demenssjukdom är beundransvärda vill vi kontra med att vi har valt vårt jobb och trivs med det – men ingen av er har valt den situation ni befinner er i och ändå har ni ork kvar att vara så tillmötesgående och vänliga.

Ni är alla beundransvärda hjältar som verkar i tysthet inom hela vårdkedjan.

Mia o Maja