(rubrik saknas)

Jag blir beklämd vare gång jag åker förbi Sofielundsvägen vid Blåsut. När de första husen byggdes anlades det en mittremsa med hundratals daggkåpor.

Döm om min förvåning när ingen kom och skötte planteringen. Någon måste väl ha betalt för allt. Ingick det inte skötsel i avtalet?

Nu är det någon som kommer och röjer bort allt som nu har blivit ogräs. Vem bär ansvaret? Det ser ju förjäkligt ut.

Jocke