(rubrik saknas)

Denna text fanns på en tavla ovanför dörren i min skola: ”Missbruka icke Guds namn. Svär icke! Att svära är bevis på bristande kultur och bildning.” Alla såg texten varje dag.

Varför ska vissa programledare, idrottsmänniskor och pristagare alltid använda svordomar i var och varannan mening? Man behöver inte vara religiös för att tycka det är opassande.

Alla som ska yttra sig offentligt, leda program etcetera borde få lite bildning innan de släpps fram i radio och tv.

Rolf H G Ortryd