(rubrik saknas)

Varför går nästan alla på höger sida på gångvägarna i Skärholmen/Vårberg? Regeln är att gångtrafikanter ska gå till vänster, cyklar (och bilar)till höger.

Kan tyckas som en petitess, men det är det inte om man har hund. Då vill man själv gå mellan hunden och den mötande, mest för hundräddas skull.

När jag håller mig på min vänstra sida, blir jag ibland nästan nerknuffad i gräset av mötande som går på fel sida.

Gerd Nilsson