(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vargstammen växer för mycket” den 20 augusti:

Elisabeth efterlyser fakta från andra insändarskribenter men har själv noll koll.

Med hemmagjord statistik har hon räknat ut att det finns runt 600 vargar i Sverige. Rätt siffra är runt 380 vargar, enligt Viltskadecenter som sammanställer länsstyrelsernas rovdjursinventeringar.

Hon påstår att flyttarna av den så kallade Junselevargen kostat oss skattebetalare cirka tio miljoner kronor. Rätt siffra är fyra miljoner kronor, enligt Naturvårdsverket som beslutat om flyttarna.

Det är nu inte vargens fel att människor inte låter henne stanna i sitt revir. Det är inte heller vilken varg som helst – hennes finskryska ursprung är värdefullt för den inavlade svenska stammen.

Enligt Elisabeth finns det inte några tillförlitliga rovdjursavvisande hägn. På länsstyrelsen i Örebro läns hemsida står det: ”Rovdjursstängsel har visat sig vara ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp efter de villkor och anvisningar som länstyrelsen ger”.

Det påstås att livskvaliteten på landsbygden försämrats av vargens ”framfart”. Elisabeth har uppenbarligen inte tagit del av alla de undersökningar som visar att majoriteten är positivt inställd till varg, även på landsbygden.

Slutligen kan jag inte annat än skratta när Elisabeth beskyller vargen för arbetslöshet och nedskärningar i sjukvård och skola!

Birgitta