(rubrik saknas)

Allt fler stockholmare vill odla sin egen mat och blommor. Hundratals personer bara i Liljeholmen/Älvsjö står i kö för att få en odlingslott och många får vänta både fem och tio år innan det blir deras tur.

Inom Älvsjöområdet finns det i dag stora markområden som ligger i träda, i väntan på beslut om hur marken ska användas. Ett sådant område är Sjöängen, mellan Brännkyrka kyrka och Huddingevägen.

Centerpartiet arbetar för att denna mark tillfälligt upplåtes för stadsodling till exempel sätta potatis, odla grönsaker och blommor. Fältet är stort, så det räcker till många. Sjöängen får ett lyft utan stora kostnader.

Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm” där kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser.

Målsättningen är att ta vara på en mängd goda idéer hos enskilda stockholmare, och ge dem möjlighet att påverka sin egen närmiljö utan byråkratiska käppar i hjulet.

Som en början till en liten stadsförbättring har Centerpartiet i Brännkyrka planterat blommor och sått solrosfrön på Sjöängen för att i praktisk handling visa vad vi tycker och förhoppningsvis glädja någon flanör. Nu måste kommunstyrelsen snabba på med riktlinjerna så att fler vågar och kan odla på Sjöängen.

Brännkyrka kyrka är en av Stockholms äldsta kulturbyggnader och måste värnas vid en eventuell byggnation på fältet. Därför säger vi ja till höga blommor men nej till höga hus tätt inpå kyrka och kyrkogård.

I stället föreslår vi en park, gärna med en fontän/vattenspegel, boulebana, rekreationsyta samt odlingslotter med till gång- och cykelvägen.

Ps. Tack du okände ”trädgårdsmästare” för dina prästkragar och aklejor! Jag hoppas att fler vill göra oss sällskap och fortsätter att så och plantera längs med gång- och cykelvägen så att Sjöängen kan blomma. Ds.

Evy Kjellerg, ordförande

Centerpartiet i Brännkyrka, ledamot i Älvsjö stadsdelsnämnd, Brännkyrka församlings kyrkoråd och fullmäktige