(rubrik saknas)

… är personalen på Axgården 1, Fruängsgården! Ett stort tack för engagemang och en fantastisk omvårdnad av Greta i livets slutskede.

Erna och Anders Plesner