(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vi måste sluta döda vargarna” den 16 juli:

Jag förstår vad du menar ”She Wolf” och att det är mycket som är oacceptabelt när det gäller vargen. Du skriver att det finns runt 300 vargar. Då önskade jag att du tagit reda på mer fakta angående antalet. Om du hade skrivit det dubbla hade du kommit sanningen något närmre.

Till saken hör att det finns cirka 70 vargrevir i Sverige, sedan tillkommer årets föryngring. 70 vargrevir med X antal vargar, samt årets föryngring i varje revir, då börjar vi närma oss antalet vargar i Sverige för i år. Det finns inga tillförlitliga rovdjursavvisande hägn! Vargen är mycket bra på att både klättra och att hoppa högt.

Du talar också om att flytta varg. Bara Junselevargen har kostat oss skattebetalare cirka tio miljoner och det är, en varg! Jag hoppas du förstår hur mycket pengar det kan komma att kosta, om man hela tiden skall flytta vargar!

Livskvaliten för de personer som valt att bo bortom storstadens stress har förändrats och försämrats snabbt sedan vargens framfart! Jag värnar för svenska jordbruksprodukter, heder åt alla bönder som står ut med att nästan inte få någonting för sitt slit och sina produkter! Att komma ut en morgon för att mötas av synen av ett fyrtiotal dödade och skadade får skulle då jag inte vilja vara med om! Jag är av den uppfattningen att någonting måste göras åt vargstammens tillväxt och det gäller att vara ute i tid eftersom tillökningen är exploderande stor för vart år som går!

Vi skulle nästan kunna vara självförsörjande i Sverige när det gäller jordbruksprodukter i princip skulle vi kunna sänka arbetslösheten radikalt. Hade jag alla dessa miljoner som vargen kostar så skulle jag se till att sjukvård och skola i första hand fick det dom så väl behöver! Vargen enligt mig kan inte vara mer värd än en människa!

Elisabeth