Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Är det resursbrist när en åkomma genererar över två besök hos vårdcentralen och ett akutbesök? De senaste fem åkommorna jag och mina anhöriga har haft har lett till detta antal besök.

Vanliga förloppet är: Symptom, hemskickad efter besök ett hos vårdcentralen (Liljeholmens), sedan efter kraftigare symptom akutbesök, problemet uppdagas oftast, minst ett återbesök på vårdcentral.

Åtminstone alla akutbesöken borde kunna undvikas om man gjorde rätt från början och jag antar att de besöken är dyra för samhället. Vår tid är ju inte gratis heller.

Oimponerad av ­vårdcentralerna