Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bristen på sjuksköterskor är akut” den 23 juli:

För det första vill jag säga till Margaretha Åkerberg (KD) att det är inte är sjuksköterskan som vårdar patienterna utan det är undersköterskan som utför detta jobb. Sjuksköterskan ger medicin och utför det administrativa. Nej, inför sjukvårdsbiträdena igen så blir vården av patienterna riktig och personalproblemet löst. Man kan inte använda enbart undersköterskor och sjuksköterskor i sjukvården. På en fabrik så finns det administrativ personal (sjuksköterskor) och arbetsledare (undersköterskor) och arbetare (sjukvårdsbiträde). Så fungerar det i verkligheten men inte inom sjukvården.

Den enskilde