Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Jag har inte sett några sommar­jobbande skolungdomar på gator och torg, inte heller i parker eller andra grönområden. Det finns mycket skräp som far omkring och många buskage som skulle behöva snyggas till. Varför erbjuder inte kommunen sådant sommarjobb till skolungdomar?

Fruängsbo