(rubrik saknas)

Vi föräldrar och barn i Årsta kräver en förändring. I dagsläget har inte våra barn i Årstaskolan, Skanskvarnsskolan, Årstadalsskolan eller den lokala fotbollsföreningen Årsta FF tillgång till en fungerande idrottsanläggning.

1999 träffades en uppgörelse mellan Hammarbys IF (A-lag) och staden, vilket gjorde att barnen blev bortkörda från vår idrottsplats.

Årsta IP som invigdes av dåvarande borgarrådet Helge Berglund med orden ”En hemvist för Årstaborna” är inte längre en hemvist för barnen i Årsta! Då ska man komma ihåg att antalet barn i Årsta ökar lavinartat. 2011 var det tänkt att Hammarbys A-lag skulle flytta från Årsta IP, men i stället valde staden att investera i idrottsplatsen och Hammarby IF genom att anlägga konstgräs.

Det bestämdes även att bygga ut kanslilokaler och omklädningsrum, samtidigt som barnen i Årstaskolan får åka kommunalt till andra stadsdelar för att bedriva friidrottsdag och fotbollsträningar på fritiden.

Som det är i dag får alltså Årstas barn åka iväg till idrottsplatser i andra områden, exempelvis Enskede IP och Lisebergs BP, med buss, tunnelbana eller bil.

När stadens politiker även har sagt nej till en upprustning av Årstagårdens bollplan ser vi föräldrar ingen annan möjlighet än att kräva tillbaka Årsta IP från staden och Hammarby IF.

Som idrottsnämnden själva konstaterat har kostnaderna för konstgräs på Årsta IP och Kaknäs dessutom ökat med 6,7 miljoner kronor eller 41 procent samtidigt som projektet försenats. Dessa pengar hade täckt kostnaden för en konstgräsplan på Årstagården. Pengar som tidigare inte fanns! Hur är detta möjligt?

Föräldrar i Årsta