(rubrik saknas)

svar på insändaren ”Det är 30-gräns redan” den 18 juni:

30-gränsen går inte mellan Kristallvägen–Safirgränd. Just där brukar rådjuren gå över Folkparksvägen. Jag har påtalat det för Trafikverket, även för människornas skull som genar över där.

Övergångställena behöver flyttas och 30-gränsen förlängas. Problemet kanske löser sig i och med cykelvägen som nu görs.

Solbergabo