(rubrik saknas)

Lokaltidningen Mitt i uppmärksammade den 11 juni omfattande byggplaner inom stadsdelen Hägersten/Liljeholmen, ”Här ska 100 000 bo om bara åtta år” löd rubriken inne i tidningen.

Artikeln ifrågasatte om det finns en helhetssyn i stadsplaneringen för vår stadsdel. På samma tema har det även skrivits en artikel i DN:s Stockholmsbilaga den 4 juni 2013 och på DN debatt den 9 mars.

Under våren har det framkommit att det finns långt gångna planer på att ersätta en fyra våningars industrifastighet vid Örnsbergs båtklubb med ett 14 våningars höghus. En skyskrapa alldeles vid ett av Hägerstens finaste naturområden innebär att ett stort byggbolag ges möjlighet att sälja bostadsrätter som betingar ett högt marknadsvärde.

Vilken hänsyn är rimlig att visa övriga invånare i stadsdelen? Är det så att Örnberget kan sägas ha ett särskilt värde för fritid och rekreation? Bör ett sådant byggnadsprojekt ges tydliga ramar, exempelvis vad gäller antalet våningar, för att bevara områdets karaktär?

Efter sommaren kommer stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplanering att starta. Det är verkligen dags för en mer offentlig diskussion om exploateringens påverkan för stadsdelens få kvarvarande rekreationsområden innan det är försent.

Eberhard Stüber

Hägersten