(rubrik saknas)

I en ambition att expandera Sjöstaden och förverkliga ”Promenadstaden” vill politiker i stadshuset bebygga de stråk av artrik och lummig blandskog som redan tidigare identifierats som ett ”ekologiskt särskilt betydelsefullt område” och binder ihop Nackareservatet med Årstaskogen.

Hammarbyskogen är i dag ett naturligt och självklart rekreationsområde för många boende främst i Sjöstan och Hammarbyhöjden. Skogen är här mycket lättillgänglig strax inpå befintlig bebyggelse och används därför mycket frekvent även av skolor och dagis i stadsdelarna.

Hammarbyskogen bildar i dag inte någon ”grön barriär” som det har påståtts utan en grön bro mellan Sjöstaden och de gamla funkismiljöerna uppe på Hammarbyhöjden och bort mot Björkhagen. En grön bro som samlar och förenar alla de som bor i våra stadsdelar.

Om ambitionen verkligen är att vi som söderortsbor ska fortsätta att promenera i staden, ta då inte bort den plats i staden vi så gärna vill promenera och vara i.

Rädda våra rekreationsområden, Rädda Hammarbyskogen!

Olle Siltberg