(rubrik saknas)

I Sverige har vi enligt lag en skyldighet att betala tv-licens när vi äger en tv- eller radioapparat. Tv-avgiften är till för att säkerställa att Sveriges public service bolag ska kunna sända opartiska program. Det tycker vi är viktigt! I dag räknas även datorer, läsplattor och smartphones som tv-mottagare. Det tycker vi däremot är fel!

I ett it-samhälle där de flesta behöver internet för att betala räkningar, sjukanmäla barn och boka biljetter med mera, så betyder inte ett datorinnehav per automatik att man vill ta del av SVT:s utbud på nätet, eller hur?

Efter att SVT nu börjat sända hela sitt programutbud på nätet tvingas folk att betala samma summa utan hänsyn till ekonomiska förhållanden. En ensamstående förälder betalar lika mycket som en vd. Studenter som använder dator i studiesyfte tvingas betala 2 076 kronor per år även om de inte ser på något ur SVT:s programutbud.

Vi anser i stället att avgiften bör tas ut via skatten. Då kommer var och en av oss betala efter förmåga vilket i vår mening är mer rättvist.

Gruppen Reformera Tv-avgiften