(rubrik saknas)

svar på insändaren ”Värnar om rådjuren i Solberga” den 4 juni:

Bra tänkt, men det är faktiskt 30-gräns mellan Kristallvägen–Sandalmakargatan. Tyvärr är det dåligt skyltat och bilisterna märker inte detta, eller struntar i det.

Leigot, Solberga