(rubrik saknas)

Sandsopning av gångvägar, parkeringsplatser och krattning av gräsmattor har upphört hos Stockholmshems entreprenörer för att ersättas av lövblåsar. Stockholms stad sopar inga gator eller gångvägar i torr väderlek utan att vattna först och det finns en anledning till det.

I timmar har i dag entreprenören gått runt på Sulvägen i Solberga och blåst sand och damm. Bilarna är gråa (och då har jag inte kollat lackskador ännu) och det går knappt att andas när man är ute.

En lövblås är vad det heter och ska inte användas i täta områden för att blåsa sand och skräp.

Nu är det nog dags att diskutera gratis biltvätt och hyressänkning för försämrad luftkvalitet.

Thomas