(rubrik saknas)

Vi behöver längre helger här i Sverige. Två dagar räcker inte för att vi ska bli riktigt utvilade.

Jag anser att måndag borde bli en ny helgdag. Alla är hängiga och trötta på måndagar.

Om man är riktigt utvilad presterar man bättre på jobbet och blir även gladare.

Jag hoppas att flera håller med mig om detta och vill ha en förändring.

Frigolitpuffen som

försvann med vinden